Συμμετοχή με παρουσίαση δράσης στο ECO FESTIVAL

Σας ενημερώνουμε ότι τα Δημοτικά Σχολεία της Περιφέρειάς μας, Πρότυπο Πειραματικό, 11ο , 15ο, 18ο , 21ο και Νεοχωρίου, θα συμμετέχουν στο ECO FESTIVAL 2014 με παρουσίαση εντυπωσιακών πειραμάτων Φυσικών Επιστημών από τα ίδια τα παιδιά, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Από ΤΡΙΤΗ 3/6/2014 έως ΠΕΜΠΤΗ 5/6/2014

 

Ημέρα:

 

ΤΡΙΤΗ 03/06/2014

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

 

04/06/2014

 

ΠΕΜΠΤΗ

 

05/06/2014

 

Σχολεία:

 

11ο Δημ. Σχολείο Σερρών & Δημ. Σχολείο Νεοχωρίου

 

15ο & 21ο Δημ. Σχολεία Σερρών

 

 

Πρότυπο Πειραματικό & 18ο Δημ. Σχολεία Σερρών

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

Χρήστος Πράμας