ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Μετά τη δημοσίευση του Ν.4610/2019(ΦΕΚ 70/τ.Α’/2019) και σε αναμονή της Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθοριστεί  η διαδικασία πλήρωσης των οργανικών θέσεων σε πειραματικά σχολεία σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο και εφόσον η Υ.Α. εκδοθεί εντός του μηνός Μαΐου θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο Πειραματικό Δ.Σχ. Σερρών η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα μεταθέσεων teachers.minedu.gov.gr  ή ακύρωσης υποβληθείσας  αίτησης προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης σε οργανική θέση πειραματικού σχολείου ή αν δεν το επιθυμούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας Γενικής Παιδείας.

Συνεπώς, οι μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Σερρών θα πραγματοποιηθούν εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Μαΐου 2019.