ΠΣ myschool – Μετεγγραφές 2019

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ΠΔ 79/2017, όταν η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται μετά τις 15 Μαΐου, ο μαθητής γίνεται δεκτός στο σχολείο μετεγγραφής μόνο με το υπηρεσιακό σημείωμα, ενώ ο Τίτλος Προόδου, στην περίπτωση των δημοτικών σχολείων και το Πιστοποιητικό Φοίτησης στην περίπτωση των νηπιαγωγείων εκδίδεται την προβλεπόμενη ημερομηνία από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου προέλευσης. Γι’ αυτό παρακαλείται το σχολείο προέλευσης να μην ολοκληρώνει τη μετεγγραφή των μαθητών μετά τις 15 Μαΐου στο ΠΣ myschool, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα έκδοσης των προβλεπόμενων τίτλων.

Οι εκκρεμείς μετεγγραφές μπορούν να ολοκληρωθούν κανονικά μετά τις 15 Ιουνίου. Αιτήσεις μετεγγραφής γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Μαΐου.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Υποστήριξης myschool