Ανακοινοποίηση μορίων μετάθεσης μετά από δικαστική απόφαση

Μετά την αρ.Α204/18-04-2019 Απόφαση του Β΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Αρ.πρωτ.4746/15-05-2019 Γρ.Υπουργού ΥΠΠΕΘ) και μετά την εξέταση των ενστάσεων(14η /21-06-2019 Πρ.ΠΥΣΠΕ Σερρών) ο Αξιολογικός Πίνακας σχολικού έτους 2017-18 εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για Οριστική Τοποθέτηση τροποποιείται ως προς τη μοριοδότηση των παρακάτω εκπαιδευτικών και διαμορφώνεται ως εξής: