Πρόταση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ86-Πληροφορικής σε σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε Σερρών

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 05/Γαλλικής Γλώσσας που παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Σερρών μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για οριστική τοποθέτηση από την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 έως και τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε Σερρών για την παρακάτω θέση που εξακολουθεί να παραμένει κενή:

Α/Α Σχολική Μονάδα Αριθμός κενών
  3ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου 1