Ανακοίνωση για τις Λειτουργικές Υπεραριθμίες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

Η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί μετά τις 16 – 08 – 2019.