ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ 11 – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 11/Φυσικής Αγωγής έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 23-08-2019 και ώρα 13.00.