Δημόσια και ανοιχτή κλήρωση για την Α τάξη, Βραβεύσεις μαθητών για τον διαγωνισμό των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής