Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΚΛΑΔΟΣΠΙΝΑΚΑΣΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑΜΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1ΚΑΡΑΚΑΝΤΖΟΥΘΕΩΝΗΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ08Γ1470ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: 20ο Δ.Σ.ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ : Δ.Σ.ΠΡΟΒΑΤΑ, Δ.Σ.ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ
2ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΕ08Β12495,6ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : Δ.Σ.ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ : Δ.Σ.ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ, Δ.Σ.ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ
3ΔΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ08Γ930ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ : Δ.Σ.ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ : Δ.Σ.ΚΕΡΚΙΝΗΣ, Δ.Σ.ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ