Ενημέρωση

Σχολικό Περιβάλλον, Στόχοι των Μαθητών και Παρακίνηση για Επίτευξη στη Σχολική Τάξη

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, διοργανώνουμε Επιμορφωτική Εκδήλωση – Συζήτηση με Θέμα: «Σχολικό Περιβάλλον, Στόχοι των Μαθητών και Παρακίνηση για Επίτευξη στη Σχολική Τάξη»    με εισηγητή τον κ. Συμεών Βλαχόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του τομέα Ψυχολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη […]

Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ αρ.2648 τ.Β΄/7-10-2014, το οποίο επισυνάπτεται, δημοσιεύτηκε η με αριθμ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014 Υ.Α., με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340Β’) Υπουργική Απόφαση, στο μέρος που αφορά στα γενικά καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Ειδικότερα, οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι σχολείου, έχουν πλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν στο […]

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής για το Σχολικό Έτος 2014 – 2015

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών σχεδίασε, οργανώνει και υλοποιεί το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Κυκλοφοριακής Αγωγής για τα σχολικά έτη 2012-2015.   Οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2014-15 πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής και επιθυμούν να ενταχτούν στο Τοπικό Δίκτυο και να παραλάβουν υποστηρικτικό υλικό, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής, που επισυνάπτουμε […]