7η Περιφέρεια Δ.Ε. Σερρών

Παιδαγωγική Συνάντηση για τις/τους Δασκάλες/-ους των Ολοήμερων Τμημάτων των Σχολικών Μονάδων μας

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στην Παιδαγωγική Συνάντηση με θέμα: “Προγραμματισμός – Συντονισμός της λειτουργίας των Ολοήμερων Τμημάτων των Σχολικών Μονάδων με την έναρξη του νέου διδακτικού έτους”   που έχουμε προγραμματίσει και διοργανώνουμε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014, 09.30΄ – 11.30΄, στην Αίθουσα του Δ. Σ. Ν. Ζίχνης. Ο Σχολικός Σύμβουλος   Αντώνης Ι. […]

Διοργάνωση παιδαγωγικών συναντήσεων

       ΘΕΜΑ 2ο  : “Διοργάνωση Παιδαγωγικής Συνάντησης για τους Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων μας”          ΣΧΕΤ.        : α) εδάφ. στ΄, παραγρ. 1, του άρθρ. 55 του Ν. 1566/85 β) άρθρ. 14 του ΠΔ 201/1998 γ) άρθρα 8, 9, 10 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ΥΠΕΠΘ      (“καθηκοντολόγιο”) δ) Φ.12/390/92065/Γ1/13-6-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.   Σάς γνωρίζουμε ότι […]

Χαιρετισμός με την έναρξη της νέας Σχολικής και Διδακτικής Χρονιάς 2014-15

Αγαπητές/-οί Συναδέλφισσες/-οι – Συνεργάτες        Με την έναρξη της νέας Σχολικής και Διδακτικής Χρονιάς 2014-15 παρακαλώ δεχθείτε τις εγκάρδιες ευχές μου για υγεία, δύναμη, κουράγιο και απαντοχές στο πολύπτυχο και πολύμοχθο έργο της διαπαιδαγώγησης και της μάθησης των μαθητριών/-τών μας. Με αισιοδοξία και συνεργασία πιστεύω πως όλα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές έτσι κι […]

Διοργάνωση Παιδαγωγικών Συναντήσεων β΄ τριμήνου 2013-14 – γ΄ κύκλος

Στο πλαίσιο των Παιδαγωγικών Συναντήσεων του β΄ τριμήνου, που έχουμε προγραμματίσει για τους Εκπαιδευτικούς των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης μας, προχωράμε στη διοργάνωση του γ΄ κύκλου με θέμα:   “Πρόληψη και αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού:   1) Γένεση και τροποποίηση της συμπεριφοράς – Μια Ψυχαναλυτική προσέγγιση και Παιδαγωγικές εφαρμογές.   2) […]

Διοργάνωση Παιδαγωγικών Συναντήσεων β΄ τριμήνου 2013-14 – Α΄ & Β΄ κύκλοι

Σάς γνωρίζουμε ότι διοργανώνουμε σειρά Παιδαγωγικών Συναντήσεων για το β΄ τρίμηνο της τρέχουσας Διδακτικής Χρονιάς κατά κύκλους θεματικών αναφορών, ως ακολούθως:   Α΄ κύκλος :   Θέμα :   “Πρόληψη και αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού:   1) Γένεση και τροποποίηση της συμπεριφοράς – Μια Ψυχαναλυτική προσέγγιση και Παιδαγωγικές εφαρμογές.   2) Η […]

Διοργάνωση Παιδαγωγικής Συνάντησης για Διευθυντές και Προϊσταμένους

Σάς καλούμε να πάρετε μέρος στην Παιδαγωγική Συνάντηση που διοργανώνουμε, για τους Διευθυντές & Προϊσταμένους των Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας ευθύνης μας με θέματα: Διαχείριση κρίσεων στο επίπεδο της Σχολικής Μονάδας   Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού   Γένεση και τροποποίηση της συμπεριφοράς,     κατά το ακόλουθο πρόγραμμα: Ημερομηνία   Εκπαιδευτικοί […]

Διοργάνωση Ψυχοπαιδαγωγικής Ημερίδας για το σύνολο των Εκπ/κών (Δασκάλους & Ειδικότητες) των Σχολικών Μονάδων μας

Σας γνωρίζουμε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 2ης Περιφ. Δ.Ε. Σερρών Χρήστος Πράμας και της 7ης Περιφ. Δ.Ε. Σερρών Αντώνιος Παππού και με την έγκριση του Περ/κού Δ/ντή Π/Δ Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας συνδιοργανώνουν Ψυχοπαιδαγωγική Ημερίδα με θέμα:   “Το Παιδί – Μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες και ο Εκπαιδευτικός (Δάσκαλος) μέσα στη Σχολική Τάξη. Αποδοχή, Υποστήριξη, Ενθάρρυνση, Εμψύχωση […]

Διοργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης Διευθυντών/τριών και Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων για τη γενίκευση του θεσμού της Α.Ε.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Σώμα Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Σερρών, σε εκτέλεση των παραπάνω α΄, β΄ & γ΄ σχετικών, αποφάσισε, με την έγκριση του Περ/κού Δ/ντή Π/Δ Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας (δ΄ σχετική), τη διοργάνωση μιας Κεντρικής Επιμορφωτικής – Ενημερωτικής Συνάντησης για το σύνολο των Δ/ντών & Πρ/μένων των Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Σερρών με θέμα:   “Αξιολόγηση […]

Διοργάνωση Επιμορφωτικής – Ενημερωτικής Συνάντησης Δ/ντών & Πρ/μένων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Σερρών

  ΘΕΜΑ : “Διοργάνωση Επιμορφωτικής – Ενημερωτικής Συνάντησης Δ/ντών & Πρ/μένων Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Σερρών”       ΣΧΕΤ.   α) Αριθμ. Πρωτ. 30972/Γ1/05-03-2013 Υ.ΠΑΙ.Θ. β) εδάφ. 1 της Φ.3/583/122484/Γ1/5-9-2013 Υ.ΠΑΙ.Θ. γ) Αριθμ. Πρωτ. 157723/Γ1/23-10-2013 Υ.ΠΑΙ.Θ. δ) Αριθμ. Πρωτ. 19687/4-12-2013, έγκριση Περ/κού Δ/ντή Π/Δ Εκπ/σης Κεντρ. Μακεδονίας   Σάς γνωρίζουμε ότι το Σώμα Σχολικών Συμβούλων […]